Thursday, December 14, 2006

IY Moment No.4

LOUISE:
What should I call her?
NORMA:
Kamukha siya ni Ruby. Magkakulay. Yung batang
'yon babad kasi sa araw. Lagalag.
LOUISE:
Lag-a-lag? What's that?
NORMA:
Lagalag...Ano ba iyon, palaboy. Pirmeng wala sa bahay. Laging nasa labas.

LOUISE:
She's allowed?
NORMA:
Allowed? Anong allowed?
LOUISE:
She's allowed to go out of the house? By herself?
NORMA:
Ah oo! Iba kasi doon.

LOUISE:
'Ya, what if I call her Ruby?
NORMA:
Talaga? Kung malaman 'yan ni Ruby, kikiligin 'yon...


No comments: