Sunday, March 25, 2007

Gawad Tanglaw 2006

Gawad Tanglaw(Tagapuring mga Akademik ng Aninong Gumagalaw)2006

Gantimpalang Romeo Flaviano I. Lirio para sa Kapuri-puring Manlilikha (Achiever's Award)
Maricel Soriano

Gawad Tanglaw
Inang Yaya , one of the Best Five Films of 2006
with Kubrador, Kasal, Kasali, Kasalo, Kaleldo and Huling Balyan ng Buhi.
The directors of the five films were also adjudged as the
Best Directors of 2006.

No comments: