Monday, July 17, 2006

Anong Mali D'on?

LOLA TOOTS: Alam ba ng Nanay mo na andito ka?

RUBY: Galit ho siya sa akin. Mas gusto na niya si Louise.

LOLA TOOTS: Paano nangyari 'yon? E ikaw ang anak niya.

RUBY: Kahapon binili niya ako ng sapatos. Pero fake naman, kaya ayokong suotin.

LOLA TOOTS: Naiintindihan kita. Ako man, ayoko ng fake.

RUBY: Tapos kaninang umaga, nakita ko na lang, suot ni Louise.

LOLA TOOTS: Sinuot ni Louise 'yung sapatos mo, kahit fake?

RUBY: Opo. Ngayon, galit silang dalawa sa akin.

LOLA TOOTS: Hmmmm.... Kailangan mong mag-sori.

RUBY: Ako magso-sori?! Bakit ako?

LOLA TOOTS: Sa palagay mo, bakit sinuot ni Louise 'yung sapatos mo?

RUBY: Kasi gusto niya kanya lahat. Swapang kasi siya. Nainggit, kasi wala siyang regalo.

LOLA TOOTS: Kung buhay ang lola mo, kukurutin ka n'on. Mali!

RUBY: Anong mali d'on?

LOLA TOOTS: Huwag kang tanga. Gamitin mo ang kukote mo. Bakit sinuot ni Louise 'yung sapatos na bigay ng Nanay mo?

Mapapaisip si Ruby.

RUBY: Kasi bigay ni Nanay?

LOLA TOOTS: Magaling.

RUBY: Pero kung sinuot ko 'yon, pagtatawanan lang ako nila Alexa at Margarita. Sasabihin nila, anak lang kasi ako ng katulong.

LOLA TOOTS:Sino naman si Alexa at Margarita?

RUBY: Busmates namin.

LOLA TOOTS: Mas importante pa ang mga busmates mo kaysa sa Nanay mo?

Ngayon lang mauunawaan ni Ruby na siya ang mali.

RUBY: Hindi po.

LOLA TOOTS: O, huwag kang iiyak! Kung iiyak ka lumayas ka dito! Baka akalain na naman ng Nanay mo, inaano kita!

No comments: